Category: kardinalstickvip

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไหม

เราคงได้ยินและรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้ากันอยู่แล้ว บุหรี่ไฟฟ้าเป็นการสร้างมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้สูบบุหรี่ โดยบุหรี่ไฟฟ้าจะตัดส่วนที่เป็นการเผาไหม้แบบุหรี่ปกติออกไป kardinalstick และจะทำงานด้วยการใช้แบตเตอร์รี่สร้างความร้อนแทน โดยเจอกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็จะทำให้น้ำยาระเหยและผู้สูบก็สูดควันระเหยนั้นเข้าร่างกายกายเหมือนกับบุหรี่ปกตินั่นเอง

ถึงแม้บุหรี่ไฟฟ้าจะตัดการเผาไหม้ออกไปแต่บุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถสร้างอันตรายให้กับร่างกายได้ อีกทั้งยังทำให้เสพติดเช่นเดียวกับบุหรี่ปกติได้อีกด้วย อีกทั้งสารต่างๆ ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็อาจจะส่งผลเสียให้กับร่างกายได้ ทั้งนิโคตินที่รับเข้าร่างกายก็จะทำให้ร่างกายเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ได้ ทั้งโรคหัวใจ มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดเพราะนิโคตินจะทำให้เลือด ทั้งความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นแรงได้ อีกทั้งสารอย่างโพรไพลีนไกลคอลเป็นสารที่ทำให้เกิดไอออกมา จะทำให้ผู้สูบระคายเคืองตาได้ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อปอดของผู้สูบด้วย บางท่านที่สงสัยว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหรือไม่ ก็สามารถรู้ได้แล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาเลย